Právě probíhá zapis do školního roku 2022–2023.

Kurzy

Jazyková škola Keytone nabízí širokou škálu kurzů, ať už jde o jejich délku, či náplň. Máme kurzy pro nejmenší děti, které ještě musí doprovázet rodiče, tak i pro ty větší, kteří už se chystají na gymnázia. Kurzy Sensory English na sebe navazují, takže dítě může s námi své znalosti angličtiny postupně rozvíjet a dostat se od prvních slůvek až k plynulým větám, kterými vyjádří všechny své potřeby.

Kdy začít

Každé dítě je jedinečné a my jsme připraveni tuto jedinečnost respektovat. Zároveň je však každé dítě jako prázdná nádoba, která čeká, až ji někdo naplní vědomostmi. A my jsme tady, abychom dětem předali znalost angličtiny formou, která mu bude blízká, bude jí rozumět a chápat.

Ale rozhodnutí, kdy je nejlepší začít s výukou, je na rodičích. V Keytone nabízíme pravidelné kurzy pro děti již od 12 měsíců a ze zkušenosti víme, že to má smysl. Dobrým příkladem je náš student Benjamínek, který byl jako miminko „nucen“ doprovázet na lekci svého o dva roky staršího bratra. Jakmile ale Benny začal mluvit, říkal vše, co kdy na lekcí zaslechl. Například se naučil všechny písničky, které s dětmi v hodině zpíváme. A teď, jakmile přijde k nám, už v chodbě spustí anglicky. Jeho slovní zásoba je skoro stejná jako u staršího bratra.

Ale ne každé dítě je dostatečně emocionálně a sociálně zralé, proto vždy doporučujeme si lekci vyzkoušet, a teprve pak se můžete v klidu rozhodnout, zda začnete ihned, nebo ještě rok počkáte.

Hrátky v angličtině s rodilými mluvčími by ale rozhodně měly patřit k prvním kroužkům vašeho dítěte, spolu se cvičením a plaváním. Angličtina v raném věku má nezpochybnitelné přínosy pro další vývoj řečových schopností i myšlení dítěte.

Ale nikdy není pozdě začít, takže k nám najděte cestu, i když je vaše dítě už starší. Důležité je, aby dítě mělo k angličtině samo pozitivní vztah. O to se my v Keytone postaráme, chuť na učení a radost z něj pak přijdou samy.

Kdo učí

Být z Velké Británie, USA nebo Kanady nestačí. Naši rodilí mluvčí nejen vyrostli v anglicky mluvícím prostředí, ale mají také odpovídající vzdělání. Vážíme si jich také pro schopnost navázat s dětmi kontakt, zaujmout je a naučit něco nového. Pro starší děti nabízíme spolupráci českého a anglicky mluvícího lektora pro dokonalé zvládnutí gramatiky ke zkouškám na gymnázium, zkouškám typu KET, PET a FCE.

Počet dětí ve třídě

Počet dětí ve třídě odpovídá typu kurzu a věku dětí tak, aby docházelo k co nejvýraznější skupinové dynamice. Maximalní počet dětí ve třídě je sedm, našich nejmenších, kteří navštěvují kurzy s rodiči, je pak na lekci maximálně šest.

Délka lekci

Délka jednotlivých lekcí odpovídá věku dítěte a času, který potřebuje pro adaptaci na anglické prostředí. Je nastavená tak, aby dítě mělo možnost probíranou látku prožít a zapamatovat si ji. Lekce mají rozmanitý program dělený do jednotlivých částí pro co největší interakci.

Náhradní lekce

Všichni rodiče dobře ví, že děti jsou často nemocné. A víme to i my. Proto máme v Keytone propracovaný systém náhrad, který vám umožní nahrazovat zameškané lekce během celého školního roku. Také nahrazujeme lekce, které jsme museli zrušit, protože připadly na dobu státních svátků.

Výuka probíhá v dopoledních i odpoledních hodinách.