Lekce probíhají prezenčně i on-line, časy výuky v rozvrhu.

Družina a Teens club v angličtině

Družina je vhodná pro předškoláky a děti chodící do 1. - 5. tříd základních škol. Zahrnuje jak vyučovací kurz, pobyt venku, tak i zájmový kroužek.

Jak jsme na ni přišli? Jednoduše. Když v roce 2015 skončil letní tábor, všimli jsme si, jak dobrý vliv měl na znalosti dětí pětidenní pobyt v anglickém prostředí. Uměly říct plynule anglicky své přání nebo popsat problém. Pochopili jsme, že čím více času tráví dítě v anglickém prostředí, tím víc se uvolní a vstřebává cizí pojmy mnohem snáz. Družina má tuto možnost zprostředkovat i mimo letní prázdniny!

Náplň odpoledni družiny: Práce na dlouhodobých projektech. V uvolněné atmosféře si děti mohou vybrat stolní hry různého charakteru. Naši lektoři s dětmi hraji hry, které - nenápadně :) - obohacují slovní zásobu, společně čtou a zpívají.

Sensory English program: Výuková část podle naší metody sensory English odpovídající věku a znalostem děti. Zahrnuje prvky matematiky, přírodovědy, základy čteni a vše hravou a nenásilnou metodou s pomoci spousty nevšedních pomůcek.

Kroužky, které jsou v rámci družiny zdarma, jsou v angličtině. Kroužky jsou určené i pro anglicky mluvicí děti či děti s bilingvních rodin.

Věříme, že v naší anglické odpolední družině budou děti tvořit, hrát si, blbnout a učit se s rodilými mluvčími naprosto přirozeně.

Cena odpolední anglické družiny

Dítě bude docházet Cena za měsíc
1x týdně 3 200 Kč
2x týdně 5 600 Kč
3x týdně 7 750 Kč
4x týdně 10 350 Kč

Teens club

Teensclub je vhodný pro děti již od 10 let do 15 let. Nabízí specifický program, který zaujme náctileté děti. Ty například konverzují o jim přirozených tématech, jako co se děje ve světě, o hudbě, filmu. S rodilými mluvčími hrají různé hry, součástí teensclubu je i cestovatelský kroužek. Všechny aktivity rozvíjí přirozeným způsobem slovní zásobu.

Každý pátek od 14:00 do 18:00 za 3 200 Kč za měsíc.

Družinu i Teens club vedou zkušení lektoři Keytone, kteří jsou vždy rodilými mluvčími z USA, Kanady a Velké Británie.

Zaujali jsme vás?

Vyberte si čas a typ v rozvrhu

Sledujte nás na Instagramu

wil