Kurzy

Kdy začít

Ve věku 2 - 3 let vzniká u dětí slovní zásoba. To je ideální čas na hravé hodiny a učení prvních slůvek. Sensory English naučí anglicky i děti, které ještě neumí číst, takže začít mohou kdykoliv. A chodit mohou až do dospělosti. S věkem u dětí rostou i jejich schopnosti a tak se k písničkám a hrám postupně přidávají tvůrčí činnosti jako jsou koláže, vyřezávání, malování, sledování dokumentů a výraznější komunikace s lektorem. Pomocí metody Sensory English jsme schopni připravit děti hravou a zábavnou formou i na zkoušky PET, CAT nebo FCE.

Kdo učí

Být z Velké Británie, USA nebo Kanady nestačí. Naši rodilí mluvčí nejen vyrostli v anglicky mluvícím prostředí, ale mají také odpovídající vzdělání. Vážíme si jich také pro schopnost navázat s dětmi kontakt, zaujmout je a naučit něco nového. Pro starší děti nabízíme spolupráci českého a anglicky mluvícího lektora pro dokonalé zvládnutí gramatiky ke zkouškám KET, PET a FCE.

Počet dětí ve třídě

Počet dětí ve třídě odpovídá typu kurzu a jeho lokaci tak, aby docházelo k co nejvýraznější skupinové dynamice. V karlínské pobočce najdete ve třídě maximálně šest dětí v jednom kurzu, v pobočce na Klamovce sedm. Vyjímkou jsou kurzy pro nejmenší děti s rodiči, kde je kapacita omezena na 4 – 5 míst a kurzy se dvěma rodilými mluvčími s kapacitou 10 - 11 žáků.

Délka lekci

Délka jednotlivých lekcí odpovídá věku dítěte, času který potřebuje pro adaptaci na anglické prostředí, mělo možnost probíranou látku prožít a zapamatovat si ji. Lekce mají rozmanitý program dělený do jednotlivých částí pro co největší interakci.

Typy kurzů

Naše kurzy je možné přizpůsobit a rádi objevujeme nové možnosti. Pokud vás ani jeden z vypsaných kurzů nezaujal, napište nám. Pokusíme se pro vás otevřít kurz nový. Do kurzu je možné se přihlásit kdykoli v průběhu semestru a zaplatit pouze zbývající hodiny. V případě, že jakoukoli lekci nestihnete, je možné ji kdykoli nahradit v jiném kurzu stejného typu.

Všechny kurzy nabízíme na obou školách: v Karlíně i na Andělu.

Výuka probíhá v dopoledních i odpoledních hodinách.